شرکت آران شهاب به عنوان تولید کننده سینی کابل ، نردبان کابل ، جعبه های آتش نشانی ، تابلو برق و ... در سال
1374 کار خود را با تحقیق و مطالعه بازار و بررسی نیازها و خواسته های مصرف کنندگان آغاز و با نصب و راه اندازی
ماشین آلات و به خدمت گرفتن آخرین دستاوردهای سیستمهای تولید ، مدیریت و تضمین کیفیت عرضه محصولات
خود را بصورت رسمی آغاز نمود . با توجه به اهمیت ویژه ای که این شرکت به کیفیت محصولات قائل است در راستای
نظام بهبود مستمر ، فعالیت های خود را منطبق بر استانداردهای بین المللی نموده است .
 
 
 
 
Copyright © ARANSHAHAB Co.